MySQL คืออะไร

    MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน[...]

    HTML5 คืออะไร

    การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันเรามีการให้ความสำคัญทั้งเนื่อหาที่นำออกเผยแพร่ และ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ดังนั้น HTML5 จึงเข้ามาช่วยในการทำงานของเว็บไวต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้[...]

Categories


About Us

รับทำเว็บไซต์ และ พัฒนาเว็บไซต์ พร้อมให้คำแนะนำทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยทีมบริการที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านการพัฒนา เว็บไซต์ ซอฟแวร์ (Web Development & software Development)